In het kort de nieuwe regelgeving 2015

Er is voor de hobbyisten nogsteeds helemaal niks mis met de regeling modelvliegen van de KNVVL.
Belachelijk dat al jaren geldende en werkende regels gewoon vergeten worden en er een hele nieuwe set ondoordachte, belachelijke regels bij komt…