Drone gebruik bij evenementen ivm verzekering

Hoi,

Ik doe fotografie bij een LARP (live action role playing) vereniging waar mijn zoon lid van is. Met 4 fotografen maken we een verslag van een evenementsdag en de foto’s komen op flickr en worden op de website van de LARP organisatie gelinkt.
Op zo’n dag zijn er ca.200 kinderen en volwassenen actief in de bossen bij ginkelduin, Leersum. Er is een vergunning om het event daar te mogen houden.

Nu is mijn vraag: als ik met een drone zou willen filmen mag dat? En hoe zit het met de aansprakelijkheid? Valt dit onder mijn eigen verzekering of onder de verzekering van de vereniging?

Ik heb vernomen dat het niet mag indien er een opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding is met de organisatie omdat het dan onder commercieel werk zou vallen. Echter, ik doe dit geheel gratis en uit eigen initiatief. Is er dan wel sprake van een opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding?

Ik heb zelf een soortgelijk probleem…

Er is maar één oplossing. Aan de telefoon gaan hangen met je verzekering. Elke verzekering wordt ‘bang’ van het woordje ‘drone’ heb ik gemerkt. In principe heeft de organisatie een evenementenverzekering. Je zou eens kunnen kijken of je daar niet onder kan vallen.
Misschien middels een kleine ‘legale’ vergoeding of zo?

Maar je bent ook altijd verzekerd met je aansprakelijkheidsverzekering. De meeste verzekeringen hebben bij het kopje aansprakelijkheid ook een kopje ‘modelvliegtuigen’ of zoiets. Tot 25 kg ben je dan verzekerd.
Alleen doen ze bijvoorbeeld in wedstrijdverband weer moeilijk. Geen idee hoe jouw situatie daar weer binnen valt…

Het probleem is dat je wel de Nederlandse wet overtreed door over een mensenmenigte te vliegen. Hoe gaat de WA verzekering daar mee om? Je overtreed de regels, dus meestal gaat het verhaal dan over…

Het is mijns inziens niet verstandig om middels vergoeding onder de verzekering van de organisatie te vallen. Dan ben je ineens een commerciele vlieger en heb je met veel meer regels te maken.
Lijkt me beter om onder de hobby regels te blijven, komt dan op je eigen verzekering neer.

Vliegen boven mensenmassa is inderdaad niet toegestaan, maar wat zijn de kaders voor een mensenmassa? Een bapaald aantal? Een bepaalde dichtheid (mensen per m2)?
Ik kan ook naast de mensenmassa vliegen en vanuit een hoek filmen. En hoe ver moet je dan van zo’n mensenmassa af staan?
Ik wil de regels niet overtreden maar ze zijn niet duidelijk.

Het evenement vind al plaats in de bossen op open gebied zonder huizen dus dat is prima.

Gebruik je gezonde verstand, dat is waar de regels ook naar toewijzen. Ze zijn juist “niet duidelijk” omdat het niet te doen is om voor elke omstandigheid een regel te bedenken dus is “je gezonde verstand” de motor en de regeltjes een stuur.

Zo te lezen heb je gezond verstand genoeg dus ik zou daar gewoon naar luisteren en dan komt het dik in orde :slight_smile:

Het schijnt er wel ergens te zitten boven water n die hersenpan!

Daar zit wat in Mike. En nu de organisatie nog overtuigen dat het mag…

Je mag als particulier een pak meer omdat het je hobby is; je filmt de kinders en ja, er lopen toevallig nog zo’n 200 meer rond. Valt dus onder je normale aansprakelijksheid verzekering. Het is niet “in opdracht van” o.i.d.

Niet in de buurt van een vliegeveld, niet boven een openbare weg anders dan 30 of 60km/h, niet boven beroepsvaarwater, niet boven aaneengesloten bebouwing, niet boven een menigte (een groep mensen op de markt is een menigte, wat kinders die hier en daar door het bos sjouwen niet), je hebt spotters die aankomend beroeps-vliegverkeer in de gaten houden en opletten op gevaarlijke situaties, niet hoger dan 50 meter, niet verder dan 100 meter LOS en ten minste 100 meter van een andere “drone”… (die laatste drie zijn wel erg typisch als je dat kunt zien maar goed, het moet).

Zo, dan hebben we alles wel gehad geloof ik. Allemaal boeren verstand spul :wink: Houdt je hier aan (aantoonbaar, dus zorg voor getuigen maar dat gaat wel lukken met zoveel mensen dacht ik) en je hebt jezelf ingedekt.

Het hele aansprakelijkheid gebeuren blijkt een complex iets te zijn.
Het is niet zo dat alles van te voren heel zwart/wit duidelijk is.
Bij elke gebeurtenis vind een toetsmoment door de verzekering plaats.
Daaruit wordt opgemaakt of je aansprakelijk bent of niet.
Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe je bent omgegaan bij het gebruik van het object wat de schade heeft veroorzaakt.
Is er een onrechtmatige daad verricht of niet? Dat soort zaken worden onder de loep genomen. Een erg grijs ge