6S lipo toegestaan tijdens NKDroneRace ?

De uitslag van de poll is bekend!!

Moeten we guads op 6S lipo’s toestaan tijdens het #NKDroneRace of houden we het op max 4S?
Dat is de vraag die wij op onze FB pagina NK Dronerace aan jullie hebben gesteld.

Slechts een kleine meerderheid van 52% wil graag dat we tot maximaal 6S lipo’s toestaan tijdens het
#Nederlands #kampioenschap #Dronerace

En 48% geeft aan het op max 4s te willen houden, en sluit zich aan bij de regelementen van de FAI - World Air Sports Federation

Uit vele reacties die wij hebben ontvangen blijkt dat:

" voor het winnen van een #dronerace heb je naast skills en tactiek ook geluk nodig, vliegen op 6S geeft je niet direct een voorsprong…"

Hoewel we alle reacties nog gaan meenemen voor een definitieve beslissing, lijkt het erop dat we toch tot 6S lipo’s kunnen toestaan.
Belangrijk is wel dat met 6S het totaal gewicht van je quad daarmee nooit boven 1kg uitkomt…

Hiermee verwachten wij een bijdrage te leveren aan een verdere profesionalisering van de #sport voor outdoor #dronerace

Wil jij nog aan het NKDroneRace meedoen, ga dan snel naar:
www.nkdronerace.nl er zijn nog maar 25 plaatsen beschikbaar…


De #nominale batterijspanning lijkt me een aardige #basis om verschillende #klasses op te #baseren.